Hugs å søke om kompensasjonsmidlar!

 

  • Ny stimuleringsordning for kultursektoren er under behandling i Stortinget

Arrangement i perioden 1. oktober til 31. desember

19.08:
Kulturminister Abid Raja informerte på ein pressekonferanse idag 19. august om at den noverande kompensasjonsordninga skal trappast gradvis ned, samtidig som ei ny stimuleringsordning skal innførast. Meininga er å stimulere til reell auke i aktivitet på kulturfeltet, og rettar seg difor inn mot arrangement som vert gjennomførte.

Tidlegare har arrangøren kunne fått full kompensasjon også for avlyst arrangement. No må arrangementet gjennomførast for at støtten ikkje blir avkorta. Dette er svært positivt for næringane som er tett knytta til kulturlivet, som til dømes utestader, restaurantar, hotell, transportnæringa og andre servicenæringar.
Underleverandørane til kulturbransjen, mellom anna tekniske leverandørar, vaktselskap, billettleverandørar m.v. vil også kunne oppta større grad av normal drift dersom ordninga får den effekten som regjeringa ynskjer.

Stønadsprosenten for den "gamle" ordninga reduserast frå 100% til 70% for arrangement i oktober, og til 50% for november og desember. Frå januar 2021 vil det kun vera den nye stimuleringsordninga som står att.

Omlegginga til den nye ordninga betyr i praksis at ein vil kunne få meir støtte dersom ein gjennomfører eit arrangement enn dersom ein avlyser det. 

Ny stimuleringsordning frå oktober

Kulturministeren kunngjorde den 19. august at regjeringa jobbar med ei ny stimuleringsordning for kultursektoren som etter planen skal gjelde arrangement etter 1. oktober.
Den nye ordninga skil seg frå den eksisterande kompensasjonsordninga ved at ho rettast mot arrangement som ikkje avlysast, men gjennomførast med gjeldande smittevernstiltak.

Ordninga er ute på høyring og ventast å bli vedteken i løpet av hausten.

Me oppdaterer så snart det kjem meir konkret informasjon.

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×