Hugs å søke om kompensasjonsmidlar!

 

  • Ny stimuleringsordning for kultursektoren

Arrangement i perioden 1. oktober til 31. desember

Den nye stimuleringsordninga for kultursektoren er vedteken.
Arrangørar kan no søke kompensasjonsmidlar for offentlege arrangement i perioden 01.oktober til 31. desember. Det er uttalt at ein forventar ei forlenging av ordninga i 2021.

Ordninga dekkjer differansen mellom inntekter og kostnader, og skal bidra til å halde liv i heile næringskjeda på kulturfeltet. Arrangørar kan søke både forskotsvis og etterskotsvis.

Me oppmodar alle våre kundar på det sterkaste til å sette opp nye arrangement i tida framover, og med det bidra til å halde liv i artistar, leverandørar og alle andre som finn sitt levebrød i kultursektoren.

Voss Lyd si drift fordeler seg normalt på både kultur- og næringslivsarrangement. Sjølv om ein no forventar ein auke i aktiviteten på kulturfeltet, er næringslivsarrangementa stort sett fråværande. Dette får konsevensar for Voss Lyd sin driftsmodell. Auka aktivitet på kulturfeltet fører med seg eit behov for auka kapasitet på prosjektering, planlegging, lager- og kontorarbeid. Fråvær av produksjonar i regi av næringslivet gjer at ein større andel av driftskostnadane våre må dekkast av kulturarbeid. Me er difor heilt avhengige av at kultursektoren kjem raskt og godt igang, slik at me kan oppretthalde den bemanninga som trengs i vekedagane for å gjera for- og etterarbeidet med kulturproduksjonar.

Me reknar med at mange arrangørar vil søke midlar forskotsvis for nye prosjekt. Dette vil medføre meir press på prosjekteringsarbeid frå vår side, og fordrar meir kapasitet på vår part til slikt arbeid. For at me skal kunne auke bemanninga vår er me difor heilt avhengige av at fleire arrangørar samlast om å halde den generelle aktiviteten oppe. Dette vert såleis eit solidarisk prosjekt, der alle partar i kulturlivet må samarbeide om å halde kvarandre i live inntil pandemien er over.

Har du spørsmål om kva dette betyr for deg som arrangør eller oss som leverandør kan du sjølvsagt ta kontakt med oss.

Sjå ellers Kulturdepartementet sine sider for meir informasjon om stimuleringsordninga.

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/innsiktsartikler/sviktende-inntekter-i-kulturlivet-idretten-og-frivillig-sektor-pa-grunn-av-koronavirus.-hvilke-tiltak-finnes-og-hvor-kan-du-henvende-deg/id2694776/

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×